نوبان، سایت نوبت دهی اینترنتی دکتر

وب اپلیکیشن نوبت دهی

در انتظار پاسخ...
زایمان سزارین - سلام خانم دکتربرام ۱۵تیروقت دادین برای سزارین چون دیسک کمرعمل کرده بودم میخواستم بپرسم برای عمل اگر بیحس کنن ضررداره یافقط بایدبیهوش بشم بخاطر عمل کمرم
76 بازدید - آقا 33 ساله
پاسخ
دکتر قدسیه علوی
بیهوشی بهتره