نوبان، سایت نوبت دهی اینترنتی دکتر

وب اپلیکیشن نوبت دهی

در انتظار پاسخ...
تحت نظر بودن دکتر غدد - من تی اس اچم 0/1 و هر روز به جز جمعه نصف قرص لووتیروکسین مصرف می کنم چهار ماهه که تحت نظر دکتر غدد هستم آیا نیازی هست به دکتر زنان هم مراجعه کنم چون سونوگرافی از رحم و ضمائم دادم خوب بوده یا همین که تحت نظر دکتر غدد باشم کافی است
119 بازدید - خانم 46 ساله
پاسخ
دکتر قدسیه علوی
برای درمان تیروئید نظر متخصص غدد ارجح است در صورت تمایل برای بارداری با متخصص زنان هم مشورت کنین