نوبان، سایت نوبت دهی اینترنتی دکتر

وب اپلیکیشن نوبت دهی

در انتظار پاسخ...
درد بعد از جراحی کیست درمویید - باسلام وقبولی طاعات وعبادات. خانم دکترعزیز2ماه پیش زحمت جراحی کیست از هردوتخمدانم رو کشیدید.که یه ماه بعدازجراحی به علت دردهای زیادم سونوفرستادینم ومعلوم شدیه کیست درمویید دیگری درتخمدان چپ است ودرمحل بخیه ها یه جمع شدگی پیداشده که فرمودید گرم کنم.وعلت درداستخان لگن که درست ازروز جراحی برام بوجوداومده بودرو احتمال فتخ کشاله ران دادیدکه درسونومعلوم شدفتخ ندارم وحالا بعداز2ماه ,این جراحی اجازه راه رفتن وکارکردن بمن رونمیده دردزیادی دراستخان لگن وکشاله ران ومحل بخیه ها وهمچنین تخمدانها.... حتی از قبل جراحی دردهایم بیشتر شده.... شمافرمودیداز چنین جراحی ساده ای بعیده این همه درد اما دردهای من درست بعدازجراحی شروع شده با این اوضاع تکلیف من چیه؟ متشکرم
122 بازدید - تعیین نشده 0 ساله
پاسخ
دکتر قدسیه علوی
اگر دردها کنترل نشده بهتره سی تی اسکن شکم و لگن بدین ---شاید علت درد ها تا حدی مشخص شود