نوبان، سایت نوبت دهی اینترنتی دکتر

وب اپلیکیشن نوبت دهی

در انتظار پاسخ...
قرص دزوسپتیو(کنتراسپتیو دی ای)n n - تحت نظر دکتر قدسیه علوی هستمnمن3دوره قرص قرص دزوسپتیو(کنتراسپتیو دی ای)را باید میخوردمالآن دوره آخر هستم و تا الآن لک بینی نداشتمnیک روز فراموش کردم بخورم و به من گفتند مشکلی ندارد و باید این قرص را نخوری و در بسته بماند و بقیه را ادامه دهیدnاما من بعد دو روز الآن داخل واژنم خون است باید چه کار کنم؟
137 بازدید - خانم 30 ساله
پاسخ
دکتر قدسیه علوی
لکه بینی اشکالی نداره بسته اخر قرص که تمام شد در صورت ادامه خونریزی مراجعه فرمائید