نوبان، سایت نوبت دهی اینترنتی دکتر

وب اپلیکیشن نوبت دهی

chevron_left کاور صفحه دکتر مامک هاشمی حبیب آبادی

دکتر مامک هاشمی حبیب آبادی

تصویر دکتر مامک هاشمی حبیب آبادی star 4.6 (452 رای)

بین فلکه پاسداران و فلکه مدرس. خ شاه حسینی. مرکز جهاد دانشگاهی. سلامتکده حکیم خسروی. 

دانش آموخته پزشکی عمومی ازدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
دانش آموخته طب سنتی از دانشگاه علوم پزشکی ایران
عضوهئیت علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان
مدیر اولین سلامتکده خصوصی طب ایرانی درغرب کشور

اولین سلامتکده خصوصی طب سنتی - ایرانی در غرب کشور