نوبان، سایت نوبت دهی اینترنتی دکتر

وب اپلیکیشن نوبت دهی

chevron_left کاور صفحه کارشناس احمدرضا پارسا

کارشناس احمدرضا پارسا

تصویر کارشناس احمدرضا پارسا star 4.6 (452 رای)

تقاطع هاشمیه و پیروزی، به سمت میدان حر، جنب پیروزی ۳۸، طبقه فوقانی داروخانه دکتر منتظمی 

کاهش وافزایش وزن،تناسب اندام،ورزشکاران(آماتور وحرفه ای)،رشد ومتابولیسم،تغذیه ورشدکودکان ونوجوانان،افزایش قد،رژیم دیابتیک،قلبی وعروقی و....