نوبان، سایت نوبت دهی اینترنتی دکتر

وب اپلیکیشن نوبت دهی

chevron_left کاور صفحه دکتر علی منطقی

دکتر علی منطقی

تصویر دکتر علی منطقی star 4.6 (452 رای)

کوهسنگی۸،شهیدآینه نبش چهارراه اول، ساختمان نیکان، طبقه اول 

دانشیار دانشگاه

استاد دانشگاه
تایم بیمار جهت ویزیت هشت دقیقه الی ۱۰دقیقه میباشد،درصورت اضافه شدند تایم هزینه ویزیت اضافه م یشو د،بیمار ویزیت اول مبلغ ۳۸۰هزارتومان میباشد، چنانچه بیمار یک سال مراجعه نکرده باشد ویزیت مبلغ ۳۸۰هزارتومان می‌باشد،وبیماری که مراجعه نکند هزینه ویزیت عوددت نمیشود،ازسایت نوبان پیگیری شود