نوبان، سایت نوبت دهی اینترنتی دکتر

وب اپلیکیشن نوبت دهی

chevron_left کاور صفحه دکتر مجید غیور مبرهن

دکتر مجید غیور مبرهن

تصویر دکتر مجید غیور مبرهن star 4.6 (452 رای)

احمدآباد، خیابان پرستار، پرستار ۱/۲ 


سوابق اجرایی
   رئیس پژوهشکده بوعلی ومسئول هماهنگی مراکز تحقیقاتی دانشگاه      ۱۳۸۷-۱۳۸۴
 مدیر گروه علوم وفنون نوین دانشکده پزشکی ۱۳۸۷ تا کنون
 
سوابق تدریس
 اصول تغذیه دانشجویان پرستاری                                                                                  


تغذیه ورژیم درمانی پرستاری
 اصول تغذیه دانشجویان پزشکی
 اصول تغذیه دانشجویان داروسازی
اصول تغذیه دانشجویان دندان پزشکی
 تغذیه در بیوشیمی دانشجویان کارشناسی ارشد بیوشیمی