نوبان، سایت نوبت دهی اینترنتی دکتر

وب اپلیکیشن نوبت دهی

chevron_left کاور صفحه دکتر قدسیه علوی

دکتر قدسیه علوی

تصویر دکتر قدسیه علوی star 4.6 (452 رای)

پنجراه سناباد به سمت آبکوه، سناباد ۳۹ ، بعد از ابوسعید، پلاک ۳۳ 

سوابق پژوهشی
عنوان طرح محل انجام سال
بررسی شیوع ختنه در زنان سنین باروری مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر میناب و ارتباط درجه ختنه با آگاهی نگرش آنان در سال ۱۳۸۱ دانشکده پرستاری ومامایی ۱۳۸۱
مقایسه درمان سرطان داخل پیتیلومی سرویکس با روش لوپ الکتروسرجیکال و کرایوسرجیکال دانشکده پزشکی ۱۳۸۸
بررسی نتایج پاپ اسمیر در سه ماهه اول پس از پایان پرتو درمانی در بیماران با سرطان دهانه رحم بعنوان عامل پیش بینی کننده پاسخ به پرتو درمانی دانشکده پزشکی ۱۳۸۸
ارزیابی روش رنگ آمیزی سرویکس با استیک اسید برای اسکرینینگ کانسر سرویکس دانشکده پزشکی ۱۳۸۸
ارزیابی عوارض تاموکسی فن بر روی تخمدان در بیماران مبتلا به سرطان پستان دانشکده پزشکی ۱۳۸۸
بررسی وجود پاپیلومای انسانی در بافت های سرطانی پستان در ۵۰ نمونه به روش PCR دانشکده پزشکی ۱۳۸۷
تاثیرطب سوزنی برنتایج درمان بوماران نابارور تحت درمان IVF و ICSI دانشکده پزشکی ۱۳۸۸
اثر GnRH بردرد پستان درزنان سالم پره منوپوز دانشکده پزشکی ۱۳۸۶
بررسی ارزش تشخیصی موتاسیون انکوژن ki۶۷ در حاملگی مولار در تشخیص تومور تومورترفوبلاستیک جفتی در بیمارستان قائم (عج) دانشکده پزشکی ۱۳۸۸
ارزیابی کارایی فروزن سکشن ضمن کونیزاسیون سرویکس در ضایعات اینترااپیتلیال با درجه بالا دانشکده پزشکی ۱۳۸۸
بررسی ارزش تشخیصی موتاسیون تومور ساپرسور P۵۳ و C-erb-۲ انکوژن در حاملگی مولار در تشخیص تومور تروفوبلاستیک جفتی در بیمارستان قائم (عج) دانشکده پزشکی ۱۳۸۸
بررسی مقایسه ای سطح سرمی استئوپنتین در بیماران مبتلا به سرطان اپیتلیال تخمدان و زنان نرمال و بیماران با توده لگنی خوش خیم دانشکده پزشکی ۱۳۸۹
بررسی یائسگی و عوارض دیگر GnRH در مصرف کنندگان آن دانشکده پزشکی ۱۳۸۹
بررسی وجود انواع پرخطر ویروس پاپیلومای انسانی در بافتهای سرطان اپی تلیال تخمدان در۵۰ نمونه به روش PCR دانشکده پزشکی ۱۳۸۸
بررسی همزمانی عفونتهای HPV و HSV-۲ در خون و بافت درگیر در بیماران مبتلا به سرطان سرویکس دانشکده پزشکی ۱۳۸۹
بررسی میزان تاثیر و ایمنی میزوپروستول واژینال و زیر زبانی در ختم بارداریهای سه ماهه دوم در بیماران سزارین قبلی دانشکده پزشکی ۱۳۸۸
بررسی مقایسه ای عوامل خطر ساز در زنان مبتلا به سرطان سرویکس ،زنان پر خطر و گروه شاهد دانشکده پزشکی ۱۳۸۸
بررسی پایلوت شیوع ۱۲ ژنوتیپ پر خطر و ۲ ژنوتیپ کم خطر پاپیلوماویروس در استان خراسان رضوی دانشکده پزشکی ۱۳۸۸
بررسی ارتباط بین نتایج درمانی و عوامل پیش بینی کننده در بیماران مبتلا به تومورهای تروفوبلاستیک حاملگی (GTN) متاستاتیک و پر خطر دانشکده پزشکی ۱۳۸۸
بررسی میزان انجام آزمایشات غربالگری سرطانهای پستان و دهانه رحم درمیان متخصصین زنان مامایی و جراحان زن دانشکده پزشکی ۱۳۸۸
بررسی تاثیر استروژن کونژوگه با دوز پائین برعلائم کلیماکتریک درمصرف کنندگان GnRH دانشکده پزشکی ۱۳۸۸
بررسی اختلالات عملکرد جنسی در زنان مبتلا به سرطان سرویکس در بیمارستان های قائم(عج) و امید شهر مشهد دانشکده پزشکی ۱۳۸۹
بررسی اختلالات کارکرد جنسی در زنان مبتلا به سرطان تخمدان در بیمارستان های قائم(عج) و امید شهر مشهد دانشکده پزشکی ۱۳۸۹
بررسی علل اعزام بیماران به بخش اورژانس زنان و مامایی مراکز قائم (عج) و امام رضا(ع) ازتاریخ ۱/۸/۱۳۸۸ تا ۱/۷/۱۳۸۹ دانشکده پزشکی ۱۳۸۸
بررسی میزان موارد مارژین مثبت و عود در درمان نئوپلازی داخل اپی تلیوم سرویکس به روش لوپ الکتروسرجیکال و کونیزاسیون دانشکده پزشکی ۱۳۸۸
مقایسه میزان تاثیر میزوپروستول به روش رکتال و واژینال در ختم بارداریهای سه ماهه اول در بیماران با سابقه قبلی عمل جراحی رحمی دانشکده پزشکی ۱۳۸۹
بررسی همزمانی عفونتهای HPV ، CMV و EBV در بیماران مبتلا به سرطان سرویکس دانشکده پزشکی ۱۳۸۹
جوایز ، امتیازات و افتخارات کسب شده
عنوان محل سال
استاد نمونه دانشگاه علوم پزشکی مشهد ۱۳۸۶
لوح تقدیر دانشیاری دانشگاه علوم پزشکی مشهد ۱۳۷۱
استاد نمونه دانشگاه علوم پزشکی سراسرکشور ۱۳۷۴
لوح تقدیراستادی دانشگاه علوم پزشکی مشهد ۱۳۸۱
لوح تقدیراستادی وزارت بهداشت درمان وآموزشی پزشکی ۱۳۸۵
لوح تقدیرمعاونت پژوهشی دبیراولین کنگره بین المللی سرطانهای زنان با همکاری IGCS ۱۳۸۶
مقالات چاپ شده در مجلات معتبر
نویسنده عنوان سال نام مجله
رابطه بیماری های ایمونولژیک و مرگ جنین اسفند ۶۸. مجله دارو و درمان شماره ۷۴ سال هفتم
موارد مصرف سیترات کلومیفن ـ سال ۶۹. مجله دارو و درمان سال, هفتم شماره ۷۵ و مجله دانشکده پزشکی
سندرم هیپراستیمولیشن ـ گزارش مورد نادر سال ۷۰. مجله دانشکده پزشکی مشهد
(نویسنده اول). بررسی لاپاراسکوپی علل نازائی۹۴ بیمار سال۷۱ مجله دانشکده پزشکی مشهد
درمان های نوین در تخمدان های پلی کیستیک سال ۷۱ مجله دانشکده پزشکی
IVF و اخلاق پزشکی سال ۷۲ مجله نبض
آندومتریوز و درمان های جدید سال ۷۲ مجله نبض
بررسی تومورهای تخمدان در مدت ۵ سال در بیمارستان قائم (عج) سال ۷۳ مجله دانشکده پزشکی
(نویسنده اول ) تأخیر رشد داخل رحمی سال ۷۲ مجله نبض
نقش انسولین یا فیبر رژیم غذائی و ورزش در دیابت سال ۷۲. مجله داروـ
هیپرتیروئیدی در حاملگی طبیعی و مول هیداتیفرم سال ۷۲ مجله دارو و درمان
(نویسنده اول). هیستروسکوپی و گزارش ۶۱ مورد سال ۷۴ مجله دانشکده پزشکی مشهد
بررسی عامل لوله ای تخمدانی با لاپاراسکوپی در۵۸۰ بیمار سال ۷۴ مجله دانشکده پزشکی
(نویسنده اول). تشخیص لاپاراسکوپیک ۵۴ مورد آندومتریوز سال ۷۴ مجله دانشکده پزشکی مشهد
(نویسنده اول) گزارش ۳ مورد نادر تومور گروکنیرک ـ بررسی آگاهی , نگرش و عملکرد زنان شهر مشهد در مورد یائسگی سال ۷۷. ـ مجله دانشکده پزشکی
(نویسنده اول) ارتباط سن زنانگی با وزن هنگام تولد نوزاد در مادران نوجوان نخست زا سال ۷۸ مجله زنان , مامائی نازائی ایران
(نویسنده اول) بررسی مقایسه ای تأثیر ژل لیدوکائین تزریقی ۲% بر شدت درد ناحیه پرینه دراپی زیوتومی و بعد از آن سال ۷۸ مجله زنان مامائی نازائی ایران
(نویسنده سوم). بررسی صحت تست شیلر و مقایسه آن لا صحت تست اسید استیک ۵% در تشخیص زودرس تئوپلازی داخل اپی تلیات سرویکس سال ۷۸ مجله زنان و مامائی نازائی ایران
تشخیص زودرس نئوپلازی سرویکس با تست شیلر سال ۷۸. مجله زنان مامائی نازائی ایران
بررسی تأثیرطب فشاری بر کاهش تهوع و استفراغ حاملگی سال ۷۸ مجله دانشکده پزشکی
بررسی ارزش تست اسید استیک ۵% در تشخیص آزارهای دیسپلازیک دهانه رحم سال ۷۹. مجله زنان مامائی نازائی ایران
مقایسه لیگاتور لوله های رحمی از طریق لاپاراسکوپی با دو روش کلیپس فیلشی و الکتروکوتر سال ۷۹. مجله دانشکده پزشکی بابل
(نویسنده اول) گزارش سه مورد نادر تومور کروکنبرگ سال ۱۹۹۴ مجله پزشکی جمهوری اسلامی ایران.
(نویسنده دوم) The report of ۳ rare krukenberg tumors اثرکلسیم در جلوگیری از اختلالات فشار خون در آبستنی در زنان اول زا سال ۱۹۹۸ مجله پزشکی جمهوری اسلامی ایران.
The effect of calcium supplementation in the prevention of hypertensive disorders of pregnancy in iparons women
مقایسه عفونت واحتباس ادراری باوبدون سوندگذاری مثانه پس ازعمل کولپورافی قدامی ۱۳۸۵ ، NO و Vol ۹
وجود عفونت پاپیلومای انسانی دربافتهای سرطانی پستان وارتباط آن با شاخص های بالینی دوره ۱۲ ، شماره ۲ تابستان ۸۸ مجله زنان ، مامایی ونازایی ایران
بررسی میزان انجام آزمایشات غربالگری سرطانهای پستان ودهانه رحم درمیان متخصصین زنان مامایی دوره ۱۳ ، شماره ۱ ، فروردین و اردیبهشت ۸۹ مجله زنان ، مامایی ونازایی ایران
کتب چاپ شده
نویسندگان نام کتاب سال انتشار
دکترقدسیه علوی دکترقدسیه علوی دکترقدسیه علوی دکترقدسیه علوی دکترقدسیه علوی دکترقدسیه علوی- معصومه کردی دکترقدسیه علوی- دکترحسین فتاحی- دکترآسیه فتاحی معصوم - دکترابراهیم زاده دکترقدسیه علوی – معصومه کردی دکترقدسیه علوی- دکترحسین فتاحی- دکترابراهیم زاده دکترآسیه فتاحی معصوم دکترقدسیه سیدی علوی سونوگرافی در مامائی حیات و مرگ جنین داخل رحمی اصول جراحی زنان اولتراسونوگرافی در مامائی و زنان دوران یائسگی سلامت زنان در یائسگی تصمیم گیری در بیماری های زنان پیشرفت زایمان (Labor Progress) سرطان و حاملگی راهنمای عملی دوران بارداری ۱۳۷۰ ۱۳۶۹ ۱۳۷۰ ۱۳۷۳ ۱۳۷۴ ۱۳۸۱ ۱۳۸۳ ۱۳۸۳ ۱۳۸۴ ۱۳۸۹
شرکت در کنفرانسهای بین المللی
عنوان محل سال
۱- سخنرانی در کنگره بین المللی پزشکی قانونی ۲- سخنرانی در کنگره بین المللی زنان و مامائی ۳- سخنرانی در سیزدهمین کنگره باروری و ناباروری ۴- سخنرانی در کنگره فرتیلیتی اینفرتیلتی ۵- سخنرانی در هفدهمین کنگره بین المللی تولید مثل ـ سال, ۶- سخنرانی در چهارمین کنگره بین المللی زنان مامائی ـ‌ سال, ۷- سخنرانی در اجلاس زنان کشورهای عرب و آسیا ۸- سخنرانی در مقر سارمان ملل در هفته زن ۹- سخنرانی در سمینار سلامتی ( طب و سلامت زنان ) ۱۰- سخنرانی در سمینار جمعیت و توسعه ۱۱-سخنرانی در ششمین کنگره بین المللی موارد استفاده GnRH ۱۲- سخنرانی در هشتمین کنگره بین المللی موارد استفاده GnRH ۱۳- سخنرانی در چهاردهمین نشست ESGO ۲۵ـ ۲۹ سپتامبر ۱۴- سخنرانی دریازدهمین کنفرانس بین المللی سرطانهای زنان ۱۴ تا ۱۸ اکتبر ۱۵- شرکت وارائه مقاله درپانزدهیمن کنفرانس اروپایی سرطانهای زنان ۱۶-شرکت وارائه مقاله درسیزدهمین کنفرانس بین المللی سرطانهای زنان ۱۷- شرکت وارائه مقاله درشانزدهمین کنفرانس اروپائی سرطانهای زنان ۱۸- شرکت وارائه مقاله درکنفرانس بین المللی منوپوز ۱۹-ارائه مقاله درنوزدهمین کنگره انجمن جراحان لاپاراسکوپی چین برزیل مراکش تایلند فنلاند کانادا کویت وین اتریش ژاپن هلند اتریش استانبول ـ ترکیه USA-CA برلین آلمان بانکوک تایلند بلگراد صربستان لندن انگلستان نیویورک ۱۹۸۸ ۱۹۸۸ ۱۹۸۹ ۱۹۸۹ ۱۹۹۰ ۱۹۹۴ ۱۹۹۵ ۱۹۹۷ ۱۹۹۷ ۱۹۹۹ ۲۰۰۲ ۲۰۰۵ ۲۰۰۵ ۲۰۰۶ ۲۰۰۷ ۲۰۰۸ ۲۰۰۹ ۲۰۰۹ ۲۰۱۰
عضویت در مجامع و سازمانها
سمت محل سازمان تاریخ عضویت
عضو انجمن نازائی آمریکا ـ عضو انجمن سونوگرافی آمریکا ـ عضو انجمن زنان مامائی آمریکا ـ عضو کمیته اجرائی بیمارستان قائم ـ ( عضو کمیسیون های بدوی سازمان تأمین اجتماعی ـ عضوکمیته برنـامه رـیزی آمـوزشی ـ عضو شورای عالی پزشکی ـ ۶۴ تا ۶۶. عضو هیئت مدیره کلینیک ویژه ـ عضو کمیته کتابخانه بیمارستان قائم ـ عضو هیئت ممتحنه امتحانات تخصصی زنان سراسر کشورـ عضو کمیته اجرائی کنگره طب و تصویر ـ عضو گروه مشاوران مجله پزشکی جمهوری اسلامی ایران ـ عضو مشاورین شورای اسلامی نظام پزشکی عضو کمیته تخصصی گروه مامائی دانشگاه تربیت مدرس ـ عضو شورای عالی بازآموزی کشور ـ عضو هیئت ممیزه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی مشهد ـ عضو هیئت تخصصی زنان مامائی شورای عالی انطباق ـ عضو هیئت امناء دانشگاه های علوم پزشکی شرق کشور ـ عضو کمیته علمی تنظیم خانواده عضوانجمن بین المللی سرطانهای زنان عضو انجمن اروپایی سرطانهای زنان رئیس کمیته بهداشت شورای فرهنگی اجتماعی زنان نائب رئیس کمیته بین المللی شورای فرهنگی زنان عضوکمیته کشوری ارتقاء سلامت مادران مدیرمسئول مجله زنان ومامایی نازایی ایران عضو کمیته اخلاق درپژوهش دانشگاه علوم پزشکی مشهد عضو کمیته مرگ ومیرمادران دانشگاه علوم پزشکی مشهد هیئت تحریریه افتخاری مجله علوم پزشکی زنجان عضو گروه پزشکی اعزامی به جبهه ها امریکا امریکا امریکا مشهد- ایران مشهد – ایران تهران – ایران مشهد –ایران مشهد – ایران تهران – ایران مشهد تهران مشهد تهران تهران مشهد تهران مشهد تهران امریکا اروپا تهران تهران تهران مشهد مشهد مشهد زنجان مشهد ۶۴ تا ۶۸. ۶۵ تا ۷۰. ۶۵ تا ۶۸ سال ۶۷. سال ۶۷. سـال ۶۸. ۶۴تا۶۶ ۶۸ تا ۷۱. ۶۸ تا ۷۱. ۶۸ تا ۸۰. و ۸۳ تاکنون. سال ۶۹. سال ۶۹-۷۹ ‌ از سال ۶۹ به مدت ۷ سال. ۷۰ تا ۷۵. ۷۱ تا ۷۵. ۷۲ تا ۸۱. سال ۷۴. از ۷۴ تا کنون. سال ۷۵ تا ۷۸. ازسال ۱۳۸۵ ازسال ۱۳۸۵ ۷۵ تا ۷۹ سال ۷۶ از ۷۸ تاکنون از۸۰ تاکنون سالهای ۵۹ و ۶۲
پایان نامه های دانشجویی:
عنوان دانشگاه سال ارائه
مرگ ومیرجنین بررسی درسالهای ۶۵تا۶۶ مشهد سال ۶۶
IVF- GIFT مشهد ۶۶
Inductun of labor مشهد ۶۷
نئوپلاسمهای تروفوپلاستیک حاملگی مشهد ۶۷
درمان غیرجراحی حاملگی خارج از رحم وآمار ۵ ساله اخیر مشهد ۶۷
بررسی میزان شیوع وعلل سزارین دربیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی مشهد مشهد ۶۷
سرطان آندومتروبررسی آن دربیمارستان قائم و مرکز درمانی رضا از سال ۶۳ تا ۶۶ مشهد ۶۸
ارزیابی نازایی لوله ای با لاپاراسکپی درسالهای ۶۳تا۶۷ مشهد ۶۸
بررسی ناهنجاریهای رحمی دربیمارستان قائم (عج) مشهد ۶۷-۶۹
پارگی زودرس پرده های جنینی – بررسی سه ساله (۶۶-۶۹) مشهد ۶۹
بررسی عوارض مادری ، جنین وجفتی درحاملگی های مختلف مشهد ۶۹
بررسی موارد لیومیوم رحمی در ۵ سال گذشته وگزارش جند مورد عمل شده آن مشهد ۶۹
علل نازایی وبررسی آن دربیمارستان قائم (عج) مشهد ۷۰
بررسی عوامل مساعد کننده زایمان مشکل درخانمهای نخست زا مشهد ۷۰
بررسی بیماران با تومورهای تخمدانی از سال ۶۴تا۶۸ دربیمارستان قائم (عج) مشهد ۷۰
بررسی آلفا فتوپروتئین درخانمهای باردار وپیگیری موارد پاتولوژیک آن مشهد ۷۱
نقش آنتی بیوتیک درپیشگیری ودرمان عفونتهای ادراری تناسلی و بیماریهای زنان مشهد ۷۱
مهار زایمان زودرس با استفاده از ایندومتاسین مشهد ۷۲
بررسی زایمان درزنان قالیباف وغیرقالیباف مشهد ۷۳
بررسی آگاهی ، نگرش وعملکرد زنان شهر مشهد درمورد یائسگی مشهد ۷۴
تاثیر قرص کلسیم درپیشگیری از اختلالات فشارخون حاملگی درزنان باردار بدون سابقه زایمان مشهد ۷۴
تطبیق مسائل پزشکی با فقه اسلامی مشهد ۷۵
بررسی تاثیر طب فشاری برکاهش تهوع واستفراغ سه ماهه اول بارداری مشهد ۷۶
ایجاد عقیمی با لاپاراسکوپ ومقایسه الکتروکوتر با فیلشی کلیپس مشهد
بررسی تاثیر برداشتن زود هنگام سوند فولی پس از سزارین درمیزان عفونت ادراری وشدت درد ناشی از سوند مشهد ۸۰
مقایسه فراوانی عفونت واحتباس ادراری با وبدون سوندگذاری پس از عمل کولپورافی قدامی مشهد ۸۱

ادامه
با سلام به اطلاع می رسانیم مبلغ ویزیت دکتر قدسیه علوی ۴۸۰۰۰۰ ریال می باشد این مبلغ برای بیماران غیر ایرانی ۸۰۰۰۰۰ ریال است که مابقی را باید در محل کلینیک پرداخت نمایند