نوبان، سایت نوبت دهی اینترنتی دکتر

وب اپلیکیشن نوبت دهی

chevron_left کاور صفحه دکتر قدسیه علوی

دکتر قدسیه علوی

تصویر دکتر قدسیه علوی star 4.6 (452 رای)

 

سوابق پژوهشی
عنوان طرح محل انجام سال
بررسی شیوع ختنه در زنان سنین باروری مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر میناب و ارتباط درجه ختنه با آگاهی نگرش آنان در سال ۱۳۸۱ دانشکده پرستاری ومامایی ۱۳۸۱
مقایسه درمان سرطان داخل پیتیلومی سرویکس با روش لوپ الکتروسرجیکال و کرایوسرجیکال دانشکده پزشکی ۱۳۸۸
بررسی نتایج پاپ اسمیر در سه ماهه اول پس از پایان پرتو درمانی در بیماران با سرطان دهانه رحم بعنوان عامل پیش بینی کننده پاسخ به پرتو درمانی دانشکده پزشکی ۱۳۸۸
ارزیابی روش رنگ آمیزی سرویکس با استیک اسید برای اسکرینینگ کانسر سرویکس دانشکده پزشکی ۱۳۸۸
ارزیابی عوارض تاموکسی فن بر روی تخمدان در بیماران مبتلا به سرطان پستان دانشکده پزشکی ۱۳۸۸
بررسی وجود پاپیلومای انسانی در بافت های سرطانی پستان در ۵۰ نمونه به روش PCR دانشکده پزشکی ۱۳۸۷
تاثیرطب سوزنی برنتایج درمان بوماران نابارور تحت درمان IVF و ICSI دانشکده پزشکی ۱۳۸۸
اثر GnRH بردرد پستان درزنان سالم پره منوپوز دانشکده پزشکی ۱۳۸۶
بررسی ارزش تشخیصی موتاسیون انکوژن ki۶۷ در حاملگی مولار در تشخیص تومور تومورترفوبلاستیک جفتی در بیمارستان قائم (عج) دانشکده پزشکی ۱۳۸۸
ارزیابی کارایی فروزن سکشن ضمن کونیزاسیون سرویکس در ضایعات اینترااپیتلیال با درجه بالا دانشکده پزشکی ۱۳۸۸
بررسی ارزش تشخیصی موتاسیون تومور ساپرسور P۵۳ و C-erb-۲ انکوژن در حاملگی مولار در تشخیص تومور تروفوبلاستیک جفتی در بیمارستان قائم (عج) دانشکده پزشکی ۱۳۸۸
بررسی مقایسه ای سطح سرمی استئوپنتین در بیماران مبتلا به سرطان اپیتلیال تخمدان و زنان نرمال و بیماران با توده لگنی خوش خیم دانشکده پزشکی ۱۳۸۹
بررسی یائسگی و عوارض دیگر GnRH در مصرف کنندگان آن دانشکده پزشکی ۱۳۸۹
بررسی وجود انواع پرخطر ویروس پاپیلومای انسانی در بافتهای سرطان اپی تلیال تخمدان در۵۰ نمونه به روش PCR دانشکده پزشکی ۱۳۸۸
بررسی همزمانی عفونتهای HPV و HSV-۲ در خون و بافت درگیر در بیماران مبتلا به سرطان سرویکس دانشکده پزشکی ۱۳۸۹
بررسی میزان تاثیر و ایمنی میزوپروستول واژینال و زیر زبانی در ختم بارداریهای سه ماهه دوم در بیماران سزارین قبلی دانشکده پزشکی ۱۳۸۸
بررسی مقایسه ای عوامل خطر ساز در زنان مبتلا به سرطان سرویکس ،زنان پر خطر و گروه شاهد دانشکده پزشکی ۱۳۸۸
بررسی پایلوت شیوع ۱۲ ژنوتیپ پر خطر و ۲ ژنوتیپ کم خطر پاپیلوماویروس در استان خراسان رضوی دانشکده پزشکی ۱۳۸۸
بررسی ارتباط بین نتایج درمانی و عوامل پیش بینی کننده در بیماران مبتلا به تومورهای تروفوبلاستیک حاملگی (GTN) متاستاتیک و پر خطر دانشکده پزشکی ۱۳۸۸
بررسی میزان انجام آزمایشات غربالگری سرطانهای پستان و دهانه رحم درمیان متخصصین زنان مامایی و جراحان زن دانشکده پزشکی ۱۳۸۸
بررسی تاثیر استروژن کونژوگه با دوز پائین برعلائم کلیماکتریک درمصرف کنندگان GnRH دانشکده پزشکی ۱۳۸۸
بررسی اختلالات عملکرد جنسی در زنان مبتلا به سرطان سرویکس در بیمارستان های قائم(عج) و امید شهر مشهد دانشکده پزشکی ۱۳۸۹
بررسی اختلالات کارکرد جنسی در زنان مبتلا به سرطان تخمدان در بیمارستان های قائم(عج) و امید شهر مشهد دانشکده پزشکی ۱۳۸۹
بررسی علل اعزام بیماران به بخش اورژانس زنان و مامایی مراکز قائم (عج) و امام رضا(ع) ازتاریخ ۱/۸/۱۳۸۸ تا ۱/۷/۱۳۸۹ دانشکده پزشکی ۱۳۸۸
بررسی میزان موارد مارژین مثبت و عود در درمان نئوپلازی داخل اپی تلیوم سرویکس به روش لوپ الکتروسرجیکال و کونیزاسیون دانشکده پزشکی ۱۳۸۸
مقایسه میزان تاثیر میزوپروستول به روش رکتال و واژینال در ختم بارداریهای سه ماهه اول در بیماران با سابقه قبلی عمل جراحی رحمی دانشکده پزشکی ۱۳۸۹
بررسی همزمانی عفونتهای HPV ، CMV و EBV در بیماران مبتلا به سرطان سرویکس دانشکده پزشکی ۱۳۸۹
جوایز ، امتیازات و افتخارات کسب شده
عنوان محل سال
استاد نمونه دانشگاه علوم پزشکی مشهد ۱۳۸۶
لوح تقدیر دانشیاری دانشگاه علوم پزشکی مشهد ۱۳۷۱
استاد نمونه دانشگاه علوم پزشکی سراسرکشور ۱۳۷۴
لوح تقدیراستادی دانشگاه علوم پزشکی مشهد ۱۳۸۱
لوح تقدیراستادی وزارت بهداشت درمان وآموزشی پزشکی ۱۳۸۵
لوح تقدیرمعاونت پژوهشی دبیراولین کنگره بین المللی سرطانهای زنان با همکاری IGCS ۱۳۸۶
مقالات چاپ شده در مجلات معتبر
نویسنده عنوان سال نام مجله
رابطه بیماری های ایمونولژیک و مرگ جنین اسفند ۶۸. مجله دارو و درمان شماره ۷۴ سال هفتم
موارد مصرف سیترات کلومیفن ـ سال ۶۹. مجله دارو و درمان سال, هفتم شماره ۷۵ و مجله دانشکده پزشکی
سندرم هیپراستیمولیشن ـ گزارش مورد نادر سال ۷۰. مجله دانشکده پزشکی مشهد
(نویسنده اول). بررسی لاپاراسکوپی علل نازائی۹۴ بیمار سال۷۱ مجله دانشکده پزشکی مشهد
درمان های نوین در تخمدان های پلی کیستیک سال ۷۱ مجله دانشکده پزشکی
IVF و اخلاق پزشکی سال ۷۲ مجله نبض
آندومتریوز و درمان های جدید سال ۷۲ مجله نبض
بررسی تومورهای تخمدان در مدت ۵ سال در بیمارستان قائم (عج) سال ۷۳ مجله دانشکده پزشکی
(نویسنده اول ) تأخیر رشد داخل رحمی سال ۷۲ مجله نبض
نقش انسولین یا فیبر رژیم غذائی و ورزش در دیابت سال ۷۲. مجله داروـ
هیپرتیروئیدی در حاملگی طبیعی و مول هیداتیفرم سال ۷۲ مجله دارو و درمان
(نویسنده اول). هیستروسکوپی و گزارش ۶۱ مورد سال ۷۴ مجله دانشکده پزشکی مشهد
بررسی عامل لوله ای تخمدانی با لاپاراسکوپی در۵۸۰ بیمار سال ۷۴ مجله دانشکده پزشکی
(نویسنده اول). تشخیص لاپاراسکوپیک ۵۴ مورد آندومتریوز سال ۷۴ مجله دانشکده پزشکی مشهد
(نویسنده اول) گزارش ۳ مورد نادر تومور گروکنیرک ـ بررسی آگاهی , نگرش و عملکرد زنان شهر مشهد در مورد یائسگی سال ۷۷. ـ مجله دانشکده پزشکی
(نویسنده اول) ارتباط سن زنانگی با وزن هنگام تولد نوزاد در مادران نوجوان نخست زا سال ۷۸ مجله زنان , مامائی نازائی ایران
(نویسنده اول) بررسی مقایسه ای تأثیر ژل لیدوکائین تزریقی ۲% بر شدت درد ناحیه پرینه دراپی زیوتومی و بعد از آن سال ۷۸ مجله زنان مامائی نازائی ایران
(نویسنده سوم). بررسی صحت تست شیلر و مقایسه آن لا صحت تست اسید استیک ۵% در تشخیص زودرس تئوپلازی داخل اپی تلیات سرویکس سال ۷۸ مجله زنان و مامائی نازائی ایران
تشخیص زودرس نئوپلازی سرویکس با تست شیلر سال ۷۸. مجله زنان مامائی نازائی ایران
بررسی تأثیرطب فشاری بر کاهش تهوع و استفراغ حاملگی سال ۷۸ مجله دانشکده پزشکی
بررسی ارزش تست اسید استیک ۵% در تشخیص آزارهای دیسپلازیک دهانه رحم سال ۷۹. مجله زنان مامائی نازائی ایران
مقایسه لیگاتور لوله های رحمی از طریق لاپاراسکوپی با دو روش کلیپس فیلشی و الکتروکوتر سال ۷۹. مجله دانشکده پزشکی بابل
(نویسنده اول) گزارش سه مورد نادر تومور کروکنبرگ سال ۱۹۹۴ مجله پزشکی جمهوری اسلامی ایران.
(نویسنده دوم) The report of ۳ rare krukenberg tumors اثرکلسیم در جلوگیری از اختلالات فشار خون در آبستنی در زنان اول زا سال ۱۹۹۸ مجله پزشکی جمهوری اسلامی ایران.
The effect of calcium supplementation in the prevention of hypertensive disorders of pregnancy in iparons women
مقایسه عفونت واحتباس ادراری باوبدون سوندگذاری مثانه پس ازعمل کولپورافی قدامی ۱۳۸۵ ، NO و Vol ۹
وجود عفونت پاپیلومای انسانی دربافتهای سرطانی پستان وارتباط آن با شاخص های بالینی دوره ۱۲ ، شماره ۲ تابستان ۸۸ مجله زنان ، مامایی ونازایی ایران
بررسی میزان انجام آزمایشات غربالگری سرطانهای پستان ودهانه رحم درمیان متخصصین زنان مامایی دوره ۱۳ ، شماره ۱ ، فروردین و اردیبهشت ۸۹ مجله زنان ، مامایی ونازایی ایران
کتب چاپ شده
نویسندگان نام کتاب سال انتشار
دکترقدسیه علوی دکترقدسیه علوی دکترقدسیه علوی دکترقدسیه علوی دکترقدسیه علوی دکترقدسیه علوی- معصومه کردی دکترقدسیه علوی- دکترحسین فتاحی- دکترآسیه فتاحی معصوم - دکترابراهیم زاده دکترقدسیه علوی

با سلام به اطلاع می رسانیم مبلغ ویزیت دکتر قدسیه علوی ۱۰۲۰۰۰۰ ریال می باشد این مبلغ برای بیماران غیر ایرانی ۴۰۰۰۰۰۰ ریال است که مابقی را باید در محل کلینیک پرداخت نمایند