نوبان، سایت نوبت دهی اینترنتی دکتر

وب اپلیکیشن نوبت دهی

chevron_left کاور صفحه آقای آزاد تپه رشی

آقای آزاد تپه رشی

تصویر آقای آزاد تپه رشی star 4.6 (452 رای)

انتهای خیابان خیام جنوبی ( نرسیده به فلکه ی جهاد ) -جنب بانک سپه -مجتمع اداری - تجاری جعفر کریمی -طبقه ی ۵ -واحد ۱۷ . 

* سوابق تحصیلی :- مدرک کار شناسی در رشته ی روان شناسی بالینی از دانش گاه تبریز- مدرک کار شناسی ارشد در رشته ی روان شناسی بالینی از دانش گاه تبریز- دارای گواهی تخصصی جامع کار آموزی و کار ورزی زیر نظر دکتر مجید محمود علی لو- دارای گواهی معتبر شرکت در دوره های تخصصی روان درمانی و مشاوره ( حدود ۲۵۰۰ ساعت )- دارای پر وانه ی مسئول فنی مرکز سلامت روان و مرکز مشاوره ی عمومی از اداره ی کل بهزیستی استان آذر بایجان غربی- دارای پروانه ی تخصصی و حرفه ای روان شناسی بالینی از سازمان نظام روان شناسی و مشاوره* عضویت در :- انجمن روان شناسی آمریکا ( APA )- انجمن روان شناسی اجتماعی ایران- انجمن روان شناسی ایران- انجمن روان شناسی بالینی ایران- سازمان نظام روان شناسی و مشاوره ی جمهوری اسلامی ایران* تجارب بالینی و سوابق آموزشی :- مدرس و روان شناس ورزشی در فدراسیون پزشکی - ورزشی جمهوری اسلامی ایران- مدرس مهارت های ارتباطی ، روان شناس و مشاور در اداره ی مشاوره ی دانش جویی دانش گاه علوم پزشکی ، خدمات بهداشتی و درمانی استان آذر بایجان غربی- مسئول فنی ، روان شناس و مشاور در مرکز سلامت روان آرامش- روان شناس و مشاور در موسسه ی آموزش عالی غیر دولتی صبا- روان شناس و مشاور در مرکز مشاوره ی عمومی آرام خیال- مدرس آموزش خانواده ، توان مند سازی والدین و طرح مشارکت اجتماعی دانش آموزان ، روان شناس و مشاور در آموزش و پرورش ناحیه ی یک ارومیه- مسئول فنی ، روان شناس و مشاور در مرکز مشاوره ی عمومی نوید- روان شناس و مشاور در مراکز توان بخشی زیر نظر اداره ی کل بهزیستی استان آذر بایجان غربی- روان شناس و مشاور در مراکز درمان سو مصرف مواد مخدر زیر نظر اداره ی کل بهزیستی استان آذر بایجان غربی و دانش گاه علوم پزشکی ، خدمات بهداشتی و درمانی استان آذر بایجان غربی* سوابق اجرایی :- دست یار اجرایی دکتر عباس بخشی پور رود سری ، دکتر حسن صبوری مقدم ، دکتر مجید محمود علی لو ، دکتر امیر هوشنگ مهر یار و دکتر محمد علی نظری در آموزش دوره های تخصصی روان درمانی و مشاوره- همکار اجرایی اداره ی کل بهزیستی استان آذر بایجان غربی ، اداره ی کل زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی استان آذر بایجان غربی ، دانش گاه علوم پزشکی ، خدمات بهداشتی و درمانی استان آذر بایجان غربی و مدرسه ی فار مد در آموزش دوره های تخصصی روان درمانی و مشاوره- رئیس کمیته ی روان شناسی هیات پزشکی - ورزشی استان آذر بایجان غربی- صاحب امتیاز ، موسس و مدیر گروه آموزشی نوید- عضو هیات مدیره و مدیر عامل موسسه ی آموزشی - پژوهشی مهر اندیش ماندگار- موسس مرکز سلامت روان آرامش- نماینده ی رسمی انجمن روان شناسی اجتماعی ایران در استان آذر بایجان غربی
مراجعه کننده ی گرامی ؛مرکز مشاوره و ارائه ی خدمات روان شناسی نوید حضور جناب عالی را خیر مقدم عرض می نماید .جهت بهره مندی هر چه بهتر از خدمات روان شناسی و مشاوره ، موارد زیر خدمت جناب عالی یاد آوری می شود :۱ . زمان شروع مشاوره از ابتدای وقت تعیین شده ( نه از زمان حضور ) محاسبه می شود .۲ . تعرفه ی مشاوره برای حد اکثر زمان ۴۵ دقیقه تعیین شده است و ما به التفاوت زمان مشاوره در هزینه ی نهایی محاسبه می شود .۳ . این امکان فراهم شده است که نظر خود را در خصوص مرکز مشاوره و ارائه ی خدمات روان شناسی نوید از طریق مراجعه به پیوند های زیر به اشتراک بگذارید :Nobaan.Com/dr/۳۲۴۲/آقای-آزاد-تپه-رشیTheWorkShop.Ir/Navid