نوبان، سایت نوبت دهی اینترنتی دکتر

وب اپلیکیشن نوبت دهی

خیابان زند، روبه روی هتل پارس، ساختمان شایان، طبقه۵، واحد ۲۰ 

بورد تخصصی با  رتبه  ممتاز کشوری
اعمال جراحی شکستگی ها، بد جوش خوردگی استخوان ، جوش نخوردگی استخوان
عفونت های استخوانی و مفصلی
اعمال جراحی hand
اعمال جراحی تعویض مفصل زانو و  لگن
آرتروسکوپی و درمان آسیب های ورزشی
بازسازی رباط صلیبی و آسیب های مینیسک