نوبان، سایت نوبت دهی اینترنتی دکتر

وب اپلیکیشن نوبت دهی

chevron_left کاور صفحه دکتر علیرضا کیا

دکتر علیرضا کیا

تصویر دکتر علیرضا کیا star 4.6 (452 رای)

عدالت ۱۴، رادیولوژی مهرگان 

توجه: در این مرکز سونوگرافی، ماموگرافی و سنجش تراکم استخوان نیز انجام میشود.