نوبان، سایت نوبت دهی اینترنتی دکتر

وب اپلیکیشن نوبت دهی

chevron_left کاور صفحه دکتر محمد زنگویی پور فرد

دکتر محمد زنگویی پور فرد

تصویر دکتر محمد زنگویی پور فرد star 4.6 (452 رای)

مشهدبلوار هاشمیه بین هاشمیه ۱۱و۱۳ ساختمان سایروس واحد۱۰۲ 

دکتر محمد زنگویی پورفرد متخصص طب سنتی از دانشگاه علوم پزشکی مشهدرتبه سوم کشوری آزمون ورودی تخصص طب سنتی
ویزیت آزاد ۱۳۵۰۰۰ تومانویزیت با بیمه تامین اجتماعی و خدمات درمانی ۱۰۸۶۰۰مشاوره تلفنی آزاد ۱۲۰۰۰۰ مشاوره تلفنی با بیمه تامین اجتماعی و خدمات درمانی ۱۰۰۰۰۰حجامت ۱۴۶۰۰۰بادکش نیم تنه ۸۱۸۸۰فصدخون ۲۴۳۰۰۰زالودرمانی( هر زالو): ۹۰۰۰۰طب سوزنی بدون تحریک الکتریکی آزاد ۲۱۸۰۰۰طب سوزنی بدون تحریک با بیمه ۱۹۰۰۰۰طب سوزنی با تحریک الکتریکی آزاد ۲۴۵۰۰۰طب سوزنی با تحریک بابیمه ۲۱۸۰۰۰ماساژدرمانی (یک ساعت دو مرحله بادکش) ۳۴۰۰۰۰