نوبان، سایت نوبت دهی اینترنتی دکتر

وب اپلیکیشن نوبت دهی

کامرانیه - چیذر- بلوار عسگری- میدان ندا- کلینیک ندا تلفن: ۲۲۲۳۰۷۲۹ 

در صورت نیاز به ویزیت فوری در زمان عدم دسترسی به دکتر لادن شمس، میتوانید به کلینک ندا در آدرس: چیذر، میدان ندا، تلفن ۲۲۲۳۰۷۲۹ تماس بگیرید یا با تلفن مطب ۰۹۱۰۵۴۵۷۷۵۴ ارتباط برقرار نمایید.