نوبان، سایت نوبت دهی اینترنتی دکتر

وب اپلیکیشن نوبت دهی

درمانگاه شوریده
درمانگاه شوریده
درمانگاه شوریده

بلوار فردوسی – بعد از میدان جانباز

051-37640160
  مجتمع بهداشتی درمانی شهید شوریده در شهریورماه 1378 پس از اخذ مجوزهای لازم از مراکز ذیصلاح بطور رسمی مورد بهره برداری قرار گرفت[dot] ساختمان این مجموعه در زمینی به وسعت هشتصد متر مربع در چهار طبقه در حاشیه یکی از خیابان های اصلی مشهد بنام بلوار فردوسی ، در فاصله یکصد و پنجاه متری میدان جانباز واقع شده است[dot] در حال حاضر مطابق پروانه بهره برداری و سایر مجوزها بیست و یک واحد کلنیکی و پاراکلنیکی در زمان بندی های مشخص به ارائه خدمات مشغول هستند[dot] مجتمع توسط پزشک دارای MPH با گرایش مدیریت بهداشتی درمانی مدیریت می شود[dot] امور تخصصی درمانی تحت نظر مستمر ده مسئول فنی قرار دارد که توسط بالغ بر یکصد پزشک ، دندانپزشک و کارشناس پروانه دار در رده های مختلف تخصصی و با همکاری حدود صد نفر کادر پشتیبانی مشتمل بر پرستاران و تکنسین های رادیولوژی، علوم آزمایشگاهی و [dot][dot][dot] که عموماً دارای مدارک دانشگاهی مرتبط هستند، ارائه می شود[dot] با توجه به امکانات، تجهیزات و توانمندی ها، بطور متوسط روزانه دوهزاروپانصد خدمت به مراجعین در چهارچوب قراردادهای متعدد با سی سازمان، شرکت بیمه گر و سایر متقاضیان بصورت سرپایی ارائه می شود[dot] چیدمان واحدهای کلنیکی و پاراکلنیکی به صورتیست که سریع ترین و راحت ترین خدمات تشخیصی و درمانی با هزینه های متعارف در اختیار مراجعین قرار می گیرد[dot] در این رهگذر استفاده از امکانات و تجهیزات تخصصی روزآمد، اقبال عمومی و سعی و تلاش همکاران برای کسب رضایتمندی مراجعین، عامل احراز عنوان نمونه در چند مرحله برای مجتمع در سطوح مختلف شده است[dot]